Integritetspolicy

Introduktion

MedZonen Farmaceutisk Info är åtagen att skydda din integritet och att du ska känna dig trygg när du använder vår tjänst. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Denna policy är till för att förklara våra rutiner kring behandling av personlig information och hur vi strävar efter att följa gällande dataskyddslagstiftning. Den täcker information som samlas in online via vår webbplats samt information som kan samlas in offline.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi samlar in används för att ge dig en bättre service. Exempel på personuppgifter är ditt namn, e-postadress och eventuella hälsorelaterade uppgifter som du frivilligt delar med oss. Vi kan också samla in teknisk information när du besöker vår webbplats, som din IP-adress och typ av webbläsare, för att förbättra din användarupplevelse och våra tjänster.

Användning av personuppgifter

De insamlade uppgifterna kan användas för att skräddarsy innehåll, ge tillgång till specifika funktioner, skicka ut information som kan vara av intresse och förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi behandlar din information med största försiktighet och säkerhet, och vi delar inte dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom i de fall lagen kräver det.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vår säkerhetsstrategi inkluderar regelbunden översyn och uppdatering av våra säkerhetssystem för att säkerställa att vi håller en hög säkerhetsnivå. Vi begränsar även tillgång till dina personuppgifter till de anställda och kontrakterade tredje parter som absolut behöver ha tillgång till informationen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig, begära rättelse av felaktig information, invända mot vissa typer av behandling samt begära att vi raderar dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via den e-postadress som anges nedan.

Kontaktinformation

För frågor om denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på följande adress:
Arvid Lindström
Vasagatan 33
411 37 Göteborg
Sverige
[email protected]

Skriv en kommentar

© 2024. Alla rättigheter förbehållna.