Inlägg efter tagg: dataskydd

Integritetspolicy

MedZonen Farmaceutisk Infos integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Policyn förklarar hur vi samlar in, använder och säkerställer information samt dina rättigheter som användare.

Läs mer

GDPR-information

I vår GDPR-informationssida förklaras insamling och hantering av personuppgifter på webbplatsen MedZonen Farmaceutisk Info. Sidan redogör för användarnas rättigheter enligt GDPR och hur de kan utöva dessa. Vi belyser vår åtagande kring säkerhet och brukaransvar för att skydda våra användares integritet.

Läs mer

© 2024. Alla rättigheter förbehållna.